Biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas honkongas

Švenčiame Tarptautinę biologinės įvairovės dieną | vilniausvakarai.lt

Europos Komisija priėmė Žiedinės ekonomikos veiksmų planą

Spausdinti Švenčiame Tarptautinę biologinės įvairovės dieną Scanpix nuotr. Šiuos metus Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja yra paskelbusi Tarptautiniais mažų salų besivystančių valstybių metais, todėl m.

biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas honkongas

Tarptautinės biologinės įvairovės dienai pasirinkta tema — salų biologinė įvairovė. Nuo m.

biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas honkongas

Lietuva parengė ir m. Strategijoje atlikta problemų analizė išryškino svarbiausius veiksnius, darančius įtaką Lietuvos biologinės įvairovės ir biologinių išteklių būklei.

Honkongas yra geriausiai žinomas kaip triukšminga uostas, finansinis centras ir pirkėjų rojus, kurių tankio sparčiai auganti septynių milijonų gyventojų dalis daro įtaką gamtos aplinkai. Vis dėlto, atokiau nuo dangoraižių ir antropogeninės įtakos spaudimo, Honkongas užregistravo jūrų rūšis pagal neseniai atliktą tyrimą, kurį atliko "Swire" jūrų mokslų instituto SWIMS ir mokyklos profesoriaus Grey A.

Nustatytos pagrindinės biologinės įvairovės išsaugojimo problemos. Strategijos tikslų sistemoje buvo nustatyti apsaugos lygmenys bei prioritetiniai ir kiti apsaugos tikslai.

biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas honkongas

Svarbiu tikslu tolesniam darbui tapo Lietuvos biologinės įvairovės studijos, turinčios įvertinti mūsų augalų, grybų ir gyvūnų rūšių sąrašus, parengimas. Nors Lietuvos mokslo institucijos šioje srityje yra atlikusios labai daug, tačiau tik rengiant bestuburių studiją buvo atlikta detali bestuburių gyvūnų ir augalijos rūšių inventorizacija.

Gamtos tyrimų centro Botanikos institute daug metų vykdomi Lietuvos grybų tyrimai, išleisti didelės apimties juos apibendrinantys leidiniai.

Другое основание для надежды Николь видела во Франце Бауэре, капитане полиции и штатном любовнике Кэти. Николь не претендовала на то, что разбирается в их необычных взаимоотношениях. Одну ночь они непристойно и жутко дрались, а на следующую Франц читал Кэти стихи Райнера Марии Рильке в качестве прелюдии к нескольким часам бесконечного пылкого секса. Ей казалось, что Франц любит Кэти на какой-то странный манер и не одобряет ее привязанности к наркотикам. Во время одной из драк, схватив весь ее запас, Франц пригрозил спустить его в туалет.

Šiuo metu Lietuvos biologinę įvairovę sudaro apie 2 gyvūnų, 1 augalų ir 6 grybų rūšių. Šie sąrašai bus pildomi, nes tyrimai tęsiami. Daug dėmesio skiriama kultūrinių augalų ir naminių gyvūnų rūšims, veislėms ir kitiems sistematiniams vienetams tirti, registruoti ir saugoti.

biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas honkongas

Biologinė įvairovė kinta. Iš 1 Lietuvoje augančių augalų rūšių daugiau kaip yra nevietinės.

biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas honkongas

Sparčiai plinta kai kurie svetimžemiai, ekologiškai agresyvūs vandens bestuburiai, plėšrieji žvėrys. Invazinių rūšių problema aktuali visame pasaulyje.

Aplinkos ministerija vykdo projektus, skirtus reguliuoti ekologiškai agresyviausių invazinių rūšių — manguto, kanadinės audinės, rainuotojo vėžio, nuodėgulinio grundalo, gausialapio lubino, uosialapio klevo, sosnovskio barščio — gausą.

Николь взяла Эпонину за руку. - По-моему, все вот-вот закончится. А теперь тужься как можно сильнее. в течение всей схватки.

Sparčiausiai sausumos ekosistemose nyksta siauros ekologinės specializacijos rūšys ir natūralios buveinės. Jos yra jautrios žemės ir miškų ūkio technologijų kaitai veiklos intensyvinimui arba tradicinio ekstensyvaus žemės naudojimo nutraukimui. Dėl teritorijų naudojimo pakeitimų didėja natūralių buveinių ir rūšių vietinių populiacijų fragmentacija, blogėja sąlygos rūšims migruoti, keistis genetine informacija tarp izoliuotų vietinių populiacijų, todėl kyla grėsmė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas honkongas išlikimui.

Nykstančias rūšis ir natūralias buveines vandenų ekosistemose labiausiai veikia vandenų tarša ir hidrologinis režimo pakeitimas, neracionalus gamtos išteklių naudojimas, migracijos kelių suardymas. Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvoje turi gilias tradicijas tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu.

Nacionaliniu lygmeniu biologinės įvairovės išsaugojimą tiesiogiai reglamentuoja Laukinės augalijos, Laukinės gyvūnijos, Saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių įstatymai, kiti teisės aktai, tiesiogiai ar netiesiogiai reguliuojantys aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimą. Rūšims ir bendrijoms išsaugoti sudaromi saugomų rūšių sąrašai, Lietuvos raudonoji knyga, steigiamos saugomos teritorijos, įgyvendinamos įvairios apsaugos programos.

Taip pat žiūrėkite