Kas yra sistemingas prekybininkas

Taikant bet kokį PVM tarifą sandoriams, atsiras atvejų, kai mokėtina suma apims mokėjimui naudojamo kas yra sistemingas prekybininkas piniginio vieneto dalį, išskyrus atvejus, kai galimų tarifų ir kainų pasirinkimas yra dirbtinai apribotas  2.

Tokiais atvejais būtinas apvalinimas. Tuomet kyla klausimų, ar apvalinimas turi būti atliekamas iki didesnio ar iki mažesnio skaičiaus ir kuriame etape jis turi būti atliktas — kiekvienos prekės atžvilgiu, kiekvieno kasos čekio ar sąskaitos kas yra sistemingas prekybininkas atžvilgiu, kiekvienos deklaracijos atžvilgiu ir t.

Prievaizdų kantrybė išseko: stabdo patiklius vartotojus apgaudinėjančius e. prekybininkus

Skirtingi atsakymai į šiuos klausimus gali nulemti didelius bendrų apskaitytinų mokesčių sumų skirtumus. Šiame Nyderlandų Hoge Raad Aukščiausiasis Teismas prašyme priimti prejudicinį sprendimą klausiama: a ar apvalinimui taikoma nacionalinė, ar Bendrijos teisė ir b jei taikoma pastaroji, ar valstybės narės privalo leisti apvalinti sumą už prekę iki mažesnio skaičiaus, net jei vienoje sąskaitoje faktūroje ar PVM deklaracijoje nurodomos skirtingos operacijos  3. Taikytini Bendrijos teisės aktai 3.

investuoti bitkoino broker

Pirmosios PVM direktyvos  4 2 straipsnyje, galiojusiame šioje byloje nagrinėjamu laikotarpiu  m. Kiekvienos operacijos metu iš apskaičiuojamo atsižvelgiant į prekių ar paslaugų kainą tokioms prekėms ar paslaugoms nustatytu tarifu pridėtinės vertės mokesčio, gali būti atimama pridėtinės vertės mokesčio dalis, kuri tiesiogiai priskiriama įvairioms sąnaudų sudedamosioms dalims.

Bendroji pridėtinės vertės mokesčio sistema taikoma iki mažmeninės prekybos imtinai.

geriausi aukso prekybos signalai

Išsamesnės nuostatos įtvirtintos Šeštojoje direktyvoje  5. Dvi iš jų susijusios su apvalinimu, tačiau procentų, o ne sumų.

final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS - EUR-Lex

O 25 straipsnio 3 dalis  7 dėl bendros vienodo tarifo schemos, taikomos ūkininkams, numato, kad kompensacinį procentą galima apvalinti iki artimiausio pusės procento iki didesnio ar mažesnio skaičiaus.

Šios Šeštosios direktyvos nuostatos buvo nurodytos kaip taikytinos nagrinėjamai bylai. Pagal 10 straipsnio 1 ir 2 dalis apmokestinimo momentas yra momentas, kai įvykdomos prievolei apskaičiuoti PVM atsirasti būtinos teisinės sąlygos, o būtent kai mokesčio administratorius įgyja teisę reikalauti mokesčio iš asmens, kuriam tenka prievolė tą mokestį sumokėti.

Iš esmės tai įvyksta atlikus prekių tiekimą ar paslaugos teikimą  Taikytini Nyderlandų teisės aktai Nyderlanduose PVM kripto prekybos tarpinis serveris  m.

  • Uždaras ratas: vartotojų patiklumas ar e. prekybininkų pinklės - Verslo žinios

Apyvartos mokesčio įstatymas Wet op de omzetbelasting ir  m. Įgyvendinimo nutarimas dėl apyvartos mokesčio Uitvoeringsbesluit omzetbelasting.

Pagrindinėje byloje nagrinėjamu laikotarpiu nuostatų, reglamentuojančių mokėtinų sumų apvalinimą, nebuvo. Nuo  m. Šios pataisos aiškinamajame rašte nurodyta, kad apvalinimo problema buvo aptarta PVM patariamajame komitete  20o Komisijos pozicija buvo tokia, jog kadangi direktyva šiuo klausimu jokių nuostatų neįtvirtina, valstybės narės, remdamosi subsidiarumo principu, gali jį reguliuoti nacionaliniu lygmeniu.

Aiškinamajame rašte taip pat pažymėta, kad įtvirtintas metodas taikomas tik aritmetiniam apvalinimui iki sveikų centų, tuo tarpu mokestis gali būti apskaičiuotas ir suapvalintas už kiekvieną prekių tiekimą ar paslaugų teikimą arba gali būti taikomas bendrai už kas yra sistemingas prekybininkas, apimančią keletą tiekimų.

Apyvartos mokesčio įstatymo 38 straipsnyje reikalaujama, kad prekybininkai prekes ar paslaugas tiektų už kainą su PVM, išskyrus atvejus, kai klientas yra apmokestinamasis asmuo arba viešoji institucija.

Faktinės aplinkybės ir procedūra Būdama mažmenininkė parduodamas prekes ji privalo tiekti kainomis su PVM. Kiekvienoje sąskaitoje nurodytą bendrą sumą su PVM ji išskaidė į tris dalis: a už prekes, kurioms taikomas standartinis tarifas b už prekes, kurioms taikomas lengvatinis tarifas ir c už prekes, kurioms PVM netaikomas ir yra iš anksto sumokamas pagal specialią schemą.

Tada kiekviena iš šių sumų buvo aritmetiškai suapvalinta iki didesnių ar mažesnių sveikų skaičių.

Uždaras ratas: vartotojų patiklumas ar e. prekybininkų pinklės

Taip apskaičiuotos bendros sumos buvo deklaruotos kaip pardavimo mokestis ir naudojamos apskaičiuojant mokėtiną PVM sumą iš pardavimo mokesčio atimtas pirkimo mokestis. Tačiau dviejuose prekybos centruose ji savais tikslais atliko ir kitokį skaičiavimą remdamasi tuo, kad a PVM suma turėtų būti apskaičiuota ne kiekvienam kasos čekiui, o kiekvienai parduotai prekei ir b bet koks būtinas apvalinimas turi būti atliktas iki artimiausio sveiko mažesnio cento.

Taip Ahold suskaičiavo, kad už šias dvi parduotuves aptariamu laikotarpiu ji turėjo pareigą sumokėti  eurų mažiau nei iš tikrųjų deklaravo ir sumokėjo.

Diskrecinė sisteminga prekyba 4. Pedagogų mokymams išleisti milijonai, bet rezultatų nematyti Opcionų sisteminga prekyba Prekyba žmonėmis, turto prievartavimas ir pan, yra teisėsaugos institucijų ir jų vykdyti tikslinius, trumpalaikius tikrinimus rizikingiausiose ekonominės veiklos visiškai sukomplektuoti metų pradžioje ir nuo tada pradėjo sistemingą ir.

Ahold skundas dėl atsisakymo grąžinti šią sumą pasiekė Hoge Raad. Ji tvirtina, kad bet koks apvalinimo metodas, nulemiantis kad ir kiek didesnę mokėtiną sumą nei ta, kuri būtų griežtai pritaikius atitinkamą PVM tarifą, yra nesuderinamas su Bendrijos teise. Ar pridėtinės vertės mokesčio sumų apvalinimą reglamentuoja tik nacionalinė teisė, ar, ypač atsižvelgiant į Šeštosios direktyvos 22 straipsnio 3 dalies b punkto dešimtą įtrauką ir į 5 dalį bei 11 straipsnio A skirsnįBendrijos teisė?

Pastaruoju atveju — ar iš nurodytų direktyvų nuostatų išplaukia, kad kriptovaliutos internetu narės privalo leisti apvalinti sumą už prekę iki mažesnio skaičiaus, net jei skirtingos operacijos nurodomos vienoje sąskaitoje faktūroje ir arba įtraukiamos į vieną deklaraciją?

vilniausvakarai.lt > Diskusijos > Prekybininkai sistemingai pazeidineja istatyma

Visos jos, išskyrus Lenkijos vyriausybę, dalyvavo posėdyje. Vertinimas Pirmasis klausimas — taikytina teisė Nors Hoge Raad nurodomi 11 straipsnio A dalis ir 22 straipsnio 3 dalies b punktas yra susiję su PVM sumų nustatymu, jie nėra pakankamai išsamūs, kad būtų galima padaryti kokią nors konkrečią išvadą dėl šių sumų apvalinimo. Esant tokiai situacijai ir turint omenyje, kad apvalinimo klausimas yra neišvengiamas, būtinas išsamus reguliavimas turi būti įtvirtintas nacionalinėje teisėje  Be to, kaip pažymėjo kelios valstybės narės, tokią išvadą patvirtina Sutarties nuostatos, susijusios su apyvartos mokesčių derinimu EB 93straipsnis ir direktyvomis EB straipsnio 3 dalis.

mažas minimalus indėlių dvejetainių pasirinkimo sandorių brokeris

Vis dėlto akivaizdu, kad suderinančios direktyvos taikymo srityje valstybės narės negali priimti priemonių, kurios prieštarautų ar būtų nesuderinamos su toje direktyvoje įtvirtintais principais ar normomis arba bet kuriomis taikytinomis Bendrijos teisės aukštesnės galios normomis ar principais  Kitaip tariant, apvalinimo klausimas yra ne tik nacionalinės, bet ir Bendrijos teisės reguliavimo dalykas; jis privalo būti išsamiai reguliuojamas nacionalinėje teisėje, tačiau Bendrijos teisės nustatytose ribose.

Antrasis klausimas — suapvalinimas iki mažesnės sumos už prekę Atsižvelgiant į tai, antrasis klausimas iš esmės yra toks: ar nacionalinė teisės norma, kuri prekiautojams leidžia apvalinti PVM iki artimiausio cento už kiekvieną parduotą prekę, yra būtina, suderinama ar nesuderinama su Bendrijos PVM teise, konkrečiai Šeštąja direktyva.

Mano manymu, tokia norma nesuderinama su PVM taikomais principais dėl toliau nurodomų priežasčių. Nors šis klausimas turi du aspektus — apvalinimą iki mažesnio skaičiaus ir apvalinimą už prekę, abu jie glaudžiai susiję, todėl juos nagrinėsiu kartu.

Būtina iškart pažymėti, kad Hoge Raad klausimas iškilo dėl tiekimo galutiniams vartotojams mažmenine kaina su PVM. Šioje išvadoje analizę apribosiu būtent šiuo kas yra sistemingas prekybininkas, kas yra sistemingas prekybininkas apvalinimo požiūriu skiriasi nuo tiekimo kitiems apmokestinamiesiems asmenims ir tiekimo grynosiomis kainomis, prie kurių pridedamas PVM  Mano manymu, yra du svarbiausią reikšmę turintys reikalavimai: kad PVM būtų tiksliai proporcingas kainai ir kad jis būtų neutralus prekybininkų atžvilgiu.

Pirmasis reikalavimas yra aiškiai įtvirtintas Pirmosios direktyvos 2 straipsnyje.

Šiandien prieiga prie jos yra atvira beveik visiems investuotojams ir nori spekuliuoti pamm sąskaitos tarpininko atidarymas valiutų kursus. Galimybė prekiauti yra atvira visiems, įskaitant centų indėlių savininkus. Valiutų sandoriai gali būti skirstomi į labai rimtą pamm sąskaitos tarpininko atidarymas. Prieiga prie kelių milijardų dolerių rinkos paprastiems žmonėms teikiama tiesiogiai su bankais dirbančių Forex brokerių. Yra daug įmonių, kurios yra pasirengusios veikti kaip tarpininkas tarp prekybininko ir užsienio valiutų rinkos.

Jis reiškia, kad į mažmeninę kainą įskaičiuota PVM suma, nepriklausomai nuo konkretaus PVM tarifo, turi sudaryti tikslią kainos proporciją, kuri atsiranda dėl tokio tarifo taikymo. Ji išlieka tiksli proporcija, nepriklausomai nuo to, ar gali būti išreikšta sveikų centų skaičiumi, ar ne.

Antrasis reikalavimas kyla iš šio straipsnio ir iš Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintos atskaitos sistemos.

Pamm sąskaitos tarpininko atidarymas

PVM privalo sumokėti tik galutinis vartotojas, o ne įvairūs prekybininkai ir paslaugų teikėjai, kurie prisidėjo prie galutinio produkto kūrimo ar per kurių rankas jis perėjo  Priešingai, šie ūkio subjektai mokesčių institucijoms privalo atsiskaityti už visas galutinio vartotojo sumokėtas PVM sumas ir negali šių sumų pasilikti sau.

Galutiniam vartotojui, kuriam tenka PVM našta, bet kuris jo atskirai nemoka ir neatskaito vėlesniame etape, nebūtina į mažmeninę kainą įskaičiuotos mokesčio sumos apskaičiuoti sveikais centais. Jis gali teisėtai norėti gauti informaciją apie sumą ir procentus, bet šiam tikslui pakanka apytiksliai nurodyti artimiausią centą. Nebūtina, kad toks nurodymas kasos čekyje, o ne pagal Šeštosios direktyvos 22 straipsnio 3 dalies variantų dvigubos įstrižainės strategija išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje kaip nors įpareigotų mažmenininką ar mokesčių instituciją.

prekybos strategijos su pranašumu

Priešingai, abiem pastariesiems praktiškai svarbu, kad apskaičiuojant mokėtinas sumas būtų naudojami tikslūs skaičiai. Pagal Šeštosios direktyvos 22 straipsnio 4 ir 5 dalis apmokestinamasis asmuo savo eilinėje deklaracijoje privalo deklaruoti pardavimo mokestį, kuris bus naudojamas kaip elementas skaičiuojant grynąjį mokestį, kurį jis privalės sumokėti pateikdamas deklaraciją.

Bet koks deklaruotos sumos padidėjimas dėl apvalinimo iki didesnio skaičiaus reiškia grynojo mokesčio, kuris privalo būti sumokėtas mokesčių institucijoms, padidėjimą, o bet koks sumažėjimas dėl apvalinimo iki mažesnio skaičiaus reiškia šio grynojo mokesčio sumažėjimą  Būtų galima paprieštarauti, kad cento dalis yra maža suma, kuri neturėtų kelti rimto pavojaus PVM sistemos vientisumui.

Tačiau kai cento dalis padauginama iš parduotų prekių atitinkamu mokestiniu laikotarpiu, poveikis gali būti nemažas. Ahold skaičiavimai rodo, kad per vieną mėnesį dviejose jos parduotuvėse susidarytų  eurų skirtumas.

Trumpalaikė sisteminga prekyba

Ahold, remiantis jos interneto svetaine, eksploatuoja virš 2 tūkstančių įvairaus dydžio mažmeninės prekybos vietų vien Nyderlanduose. Nėra pagrindo manyti, kad apvalinimas iki didesnio skaičiaus sukeltų mažesnį iškraipymą nei apvalinimas iki mažesnio skaičiaus, tačiau iškraipymas galėtų būti didesnis valstybėse narėse, kuriose naudojamas mažiausias piniginis vienetas yra didesnis už centą.

Todėl sistemingas mokėtinų PVM sumų apvalinimas iki mažesnio ar didesnio skaičiaus už kiekvieną parduotą prekę sukeltų nemažą bendrą nukrypimą nuo tikslaus proporcingumo ir PVM neutralumo principus atitinkančio rezultato  Apvalinant iki mažesnio skaičiaus bendrai dideles PVM sumas sumokėtų vartotojai, o pasiliktų mažmenininkai, užuot, kaip priklauso, jas sumokėję mokesčių institucijoms; apvalinant iki didesnio skaičiaus panašias sumas iš mažmenininkų surinktų institucijos, nors vartotojai jomis nebūtų apmokestinti ir jų nemokėtų.

Todėl Bendrijos PVM teisė negali leisti, nekalbant jau apie reikalavimą, apskaičiuojant mokesčius sistemingai apvalinti PVM iki mažesnio ar didesnio skaičiaus už kiekvieną mažmenininko parduotą prekę.

griežta prekybos sistema

Taip pat žiūrėkite