Prekybos studijų sistemų inžinerija. 1. Motyvuojanti biuro siena/ erdvė/ aplinka - Reklamos4

Svako - ŠVK studijų vertinimas ir akreditavimas

prekybos studijų sistemų inžinerija

Karjeros ir studijų galimybės Konkursinio balo sandara Marijampolės kolegijos informacinių sistemų technologijų ir kibernetinės saugos studijų programos tikslas — rengti specialistus gebančius atpažinti kibernetinės saugos problemas ir jas spręsti, eksploatuoti ir prižiūrėti kompiuterių ir jų sistemų techninę bei programinę įrangą, kurti, aptarnauti ir administruoti kompiuterių tinklus, kurti ir prižiūrėti kompiuterizuotas verslo informacijos bei elektroninės prekybos sistemas privačioje arba valstybinėje organizacijoje.

Studijos organizuojamos dviem formomis: nuolatinių ir ištęstinių. Nuolatinių per 3, o ištęstinių per 4 metus, absolventai įgyja kvalifikacinį profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį profesinio bakalauro diplomą.

prekybos studijų sistemų inžinerija

Jei negali gyventi be išmaniųjų įrenginių ir IT, nori aktyviai kurti ateities technologijas, kviečiame pasirinkti studijas Marijampolės kolegijoje Informacinių sistemų technologijų ir kibernetinės saugos  programoje. Bendrieji koleginių studijų dalykai — 15 kr.

Forex factor erdvė 2. Finansų inžinerijos prekybos strategijos. Gerunda: movų sistemos vamzdynams Įmonė EVA SAT užsiima mažmenine ir didmenine prekyba santechnikos ir ši Kartais riba tarp gamybos ir kitų klasifikavimo sistemos sektorių gali būti ne visai aiški.

Studijų krypties dalykai — 96 kr. Profesinės veiklos praktikos — 30 kr. Alternatyviai pasirenkami dalykai — 21 kr.

prekybos studijų sistemų inžinerija

Laisvai pasirenkami dalykai — 9 kr. Paskaitos, praktiniai užsisėmimai, laboratoriniai darbai, seminarai, grupinis darbas, savarankiški darbai, pristatymai, diskusijos, kursiniai darbai, baigiamasis darbas.

Taikomi inovatyvūs į studentą orientuoti mokymo ir mokymosi metodai. Pagrindinis dalyko studijų vertinimo būdas yra kaupiamasis vertinimas.

prekybos studijų sistemų inžinerija

Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalykų programoje numatyti studijų rezultatai. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys: tarpiniai atsiskaitymai, praktinių užduočių atlikimas, savarankiškų darbų atlikimas, egzaminas.

Šių kaupiamojo vertinimo sudedamųjų dalių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše.

Informacinės finansų sistemos Privalumas: reali darbo aplinka Praktikos bus atliekamos IT bendrovėse, diegiančiose ir tobulinančiose įmonių finansų valdymo, apskaitos bei kitus finansinius sprendimus bankuose, draudimo bendrovėse, pensijų fonduose, investicinėse įmonėse, vertybinių popierių biržose ir kt.

Studento žinios ir gebėjimai vertinami pažymiais nuo 1 iki Karjeros galimybės: Įgiję informacinių sistemų inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti informacinių sistemų inžinieriais įvairiose verslo, privačiose arba valstybinėse organizacijose, taip pat projektų vadovais, padalinio vadovais, informacinių sistemų kūrėjais, duomenų bazių administratoriais, kompiuterinių tinklų administratoriais, informacinių sistemų saugumo valdymo specialistais.

Tolesnių studijų galimybės: Baigus informacinių sistemų technologijų ir kibernetinės saugos studijų programą prekybos studijų sistemų inžinerija, studijas galima tęsti universitetuose pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos studijų krypties programas.

Studijų programa.

Taip pat žiūrėkite